• Vedlikeholdsnettverk Nord

    Samarbeidsarena mellom industri, leverandører, forskning og utdanning i Nord-Norge med fokus på innovasjon, kompetanseheving og samarbeid.

    JEG VIL BLI MEDLEMJEG ER MEDLEM