• Vedlikeholdsnettverk Nord

    Vedlikeholdsnettverk Nord er nord Norsk lokallag av Norsk forening for vedlikehold og samarbeidsarena mellom industri, leverandører, forskning og utdanning i Nord-Norge med fokus på innovasjon, kompetanseheving og samarbeid.

    JEG VIL BLI MEDLEMJEG ER MEDLEM

KURS

Her vil du finne oversikt over kurs Vedlikeholdsnettverk Nord og våre samarbeidspartnere
arrangerer lokalt i nord Norge 

BLI MEDLEM

Vedlikeholdsnettverk Nord er nord norsk lokallag av Norsk forening for vedlikehold.

Medlemsforespørsel se www.nfv.no
ellet kontakt oss på vedlikeholdsnettverknord@gmail.com

Les mer om nettverket

Facebook nyheter

VÅRE MEDLEMMER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE