Presentasjoner fra nettverkssamlingen i Vedlikeholdsnettverk-Nord 2.-3. oktober ved UiT Narvik blir lagt inn her etter hvert som de mottas.

Forskningsrådet I
Vedlikeholdsnettverkerket
INVIS
Norut Interreg Process-SME projekt
Teknor
UiT Vedlikeholdsnettverket samling
Workshops samling