PRAKTISK INNFØRING I KORROSJON OG KORROSJONSBESKYTTELSE

Program_Praktisk innføring i korrosjon[2924]

Målsetting

Gi deltakerne nødvendig praktiske kunnskaper om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse slik at de er i stand til å velge materialer og nødvendig beskyttelse for å minimalisere behovet for vedlikehold pga. korrosjon på strukturer, utstyr og komponenter.

Målgruppe

Personer som arbeider med produktutvikling, design, produksjon og drift av konstruksjoner og anlegg og som mangler praktiske kunnskaper om korrosjon og korrosjonsbeskyttelse. Aktuelle målgrupper er: • Personer som jobber med design og utvikling • Drifts og vedlikeholdspersonell • Personer som er ansvarlig for kvalitetskontroll • Innkjøpere • Undervisning

TID 19. – 20. juni 2019, STED Scandic Narvik
PÅMELDINGSFRIST 22. mai 2019
FAGLIG ANSVARLIG Roy Johnsen, NTNU

ADMINISTRASJON Stene Kristiansen, Quality Norway AS Mobil: +47 922 92 883. Kontor: +47 67 52 61 14. E-post: stene.kristiansen@qualitynorway.no

PRIS Kr. 8.500,- for medlemmer av Norsk Forening for Vedlikehold og Vedlikeholdsnettverk Nord. Kr. 9.500,- for andre. Kursprisen inkluderer kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold. For samtlige deltakere kommer det i tillegg en dagspakke til kr. 500,- + mva pr. dag og kursmiddag til kr. 550,- + mva.

HOTELL Deltakerne må selv bestille overnatting på dette kurset. For hotellrom/frokost på Scandic Narvik kr 1.110 kr,- pr. natt. Vennligst ring 26961409 og oppgi bookingkode 46950949.

PÅMELDING Elektronisk påmelding: www.nfv.no/arrangementer
AVBESTILLING Avbestilling sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 20% av full pris. Avbestilling mindre enn 5 dager før kursstart gir ingen refusjon