3.-4. juni 2019, Sted: Luleå
Vedlikeholdsnettverk-Nord deltar sammen med underhållsnettverket for industrien i Norrbotten, CMIS «Center for Maintenance and Industrial Services» på nettverkssamling ved Luleå Tekniske Universitet 3.-4. juni 2019. Her møtes nord norsk og nord svensk industri sammen med universitet og forskningsmiljø.
Program og påmelding vil bli sendt ut til medlemmer i god tid.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Per Helge Eriksen tlf 41173362 eller Phillip Tretten LtU: phillip.tretten@ltu.se