Aktiviteter som lokallag av Norsk Forening for Vedlikehold


Nettverkssamlinger:

Vedlikeholdsnettverk Nord samler nord norsk industri, leverandører, forskning og utdanningsmiljøer innen industrivedlikehold til årlige nettverkssamlinger. Neste samling er planlagt gjennomført i Kiruna i samarbeid med nord svensk industri og vår samarbeidspartner CMIS, Centre for Maintenance and Industrial Services ved Luleå tekniska universitet.

Fagsamlinger
Vedlikeholdsnettverk Nord gjennomfører fagsamlinger med konkrete og aktuelle tema relevant for medlemmer. Digitalisering, robotisering, Lean, 3D visualisering er aktuelle tema for fagsamlinger i 2020.

Bedriftsbesøk og erfaringsutvekslinger
I fellesskap besøker vi bedrifter og industri som har lyktes på innovative områder innenfor vedlikehold. Det legges vekt på best-praksis og erfaringsutveksling.

Kurs i fellesskap
I tillegg til kurs satt opp av Norsk forening for vedlikehold tilrettelegger Vedlikeholdsnettverk Nord for fagkurs innen relevante områder etter medlemmenes ønske, gjennomført i nord Norge.

Digitalisering
Vedlikeholdsnettverk Nord i samarbeid med Universitetet i Tromsø, Luleå Tekniske Universitet og flere industribedrifter i Norge og Sverige arbeider vi med konkrete samarbeidsprosjekt innen digitalisering og innovativ teknologi innenfor vedlikehold.

Samarbeid Nord-Norge – Nord-Sverige innen vedlikehold
Gjennom samarbeidsavtaler innenfor forskning og utvikling knytter vi industrien og FoU miljøene tettere sammen gjennom en rekke aktiviteter i fellesskap.

Kurs og kompetanseoverføringer gjennom NFV
Norsk forening for vedlikehold NFV arrangerer over 30 kurs- og konferanser i året og tilbyr faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå.

Idebank
Idebanken er et samarbeid mellom nord-Norsk og nord Svensk industri, LtU, UiT, CMIS og Vedlikeholdsnettverk Nord. Gjennom idebanken får industrien tilgang til relevante prosjekter, forskningsresultatet og kompetanse som kan resultere felles finansierte prosjekter.

Ytterligere informasjon kontakt oss på:
vedlikeholdsnettverknord@gmail.com

Per Helge Eriksen perhelge2017@gmail.com tlf 41173362
Oddbjørn Fjesme oddbjorn.fjesme@momek.no tef 90231302
Magnus Aanstad magnus.aanstad@uit.no tlf 99412785