Narvikregionen Næringsforening ønsker i samarbeid med Vedlikeholdsnettverk Nord og Futurum å skape felles arena for industribedriftene og deres leverandører.

Mål for aktivitetene er at flere leveranser forankres lokalt/i regionen. Denne kartleggingen retter seg mot industribedriftene. Vi vil også kartlegge aktuelle leverandører i regionen.

Ta en nærmere titt på hjemmesiden til Narvikregionen Næringsforening og delta i undersøkelsen.