August 2018

  1. Styringsgruppemøte 29.08.2018 ved UiT, Narvik

Oktober 2018

  1. Nettverkssamling i Narvik 2-3 oktober
  2. Styringsgruppemøte

November 2018

Styringsgruppemøte

Desember 2018

Styringsgruppemøte