Oppføringer av Kjetil

Bli medlem i Vedlikeholdsnettverk Nord. Lokallag av Norsk forening for Vedlikehold

Vedlikeholdsnettverk Nord er nord norsk lokallag av Norsk Forening for Vedlikehold og gjennomfører en rekke aktiviteter, prosjekter, fagsamlinger og kurs for medlemmene i nord Norge. Medlemmer i Norsk forening for Vedlikehold med tilhold i Nordland, Troms eller Finnmark er automatisk medlemmer i Vedlikeholdsnettverk Nord. Medlemmer i VNN er medlemmer ut 2019 og må innen den […]