Alcoa Mosjøen ble i 2013 kåret til årets Lean bedrift i Norge, har gjennomført pilotprosjekt innen maskin learning samt flere  robotiserings- og automatiseringsprosjekter.

Det vil på nettverkssamlingen fokuseres på Lean:
effektiviseringsmetodikk, erfaringsoverføring fra andre industribedrifter i Nord Norge, best praksis, lean-verktøy og tavlebruk.

Det vil bli fokus på maskin learning, digitale løsninger for industrien og leverandørtema.

Alt med fokus på og omkring vedlikehold

Vi vil snarest mulig ha innspill og forslag til bidragsytere

Det vil bli anledning for leverandører å ha utstilling i tilknytning til samlingen

Mer informasjon kommer, men hold av datoene

 

 

Nettverkssamlingen planlegges gjennomført februar/mars 2018.

Kom gjerne med innspill omkring tema og problemstillinger som ønskes tatt opp.

Tid og sted kommer senere