Vedlikeholdsnettverk Nord er nord norsk lokallag av Norsk Forening for Vedlikehold og gjennomfører en rekke aktiviteter, prosjekter, fagsamlinger og kurs for medlemmene i nord Norge.
Medlemmer i Norsk forening for Vedlikehold med tilhold i Nordland, Troms eller Finnmark er automatisk medlemmer i Vedlikeholdsnettverk Nord. Medlemmer i VNN er medlemmer ut 2019 og må innen den tid ha registrert seg som medlem i Norsk forening for vedlikehold. www.nfv.no

NFV har medlemmer fordelt på bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer. Medlemmene representerer et tverrsnitt av norsk industri og forvaltning. Som medlem får du et behovstilpasset etterutdanningstilbud, et sterkt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt, medlemsinformasjon, tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av foreningen, samt mulighet til å være impulsgiver til forbedringer og nytenkning.

SOM MEDLEM I FORENINGEN FÅR DU:
Rabatt på kurs, seminarer og konferanser som arrangeres av NFV og Vedlikeholdsnettverk Nord
Rabatt på rapporter utgitt av NFV
Medlemsmøter og workshops
Tilgang til standarder, temahefter og faglitteratur
Tilgang på prosjektresultater fra prosjekter i regi av NFV
Tilgang til personlige og faglige nettverk
Bistår medlemmer i faglige spørsmål
Tidsskrift – Maintworld

Utbytte for medlemmene:
Nyttige erfaringer
Økt fagkompetanse
Gode praktiske metoder og løsninger
Stor ekstern kontaktflate
Dette vil gi økt verdiskapning i medlemsbedriftene. Ved å delta i nettverket er medlemmene med å påvirke rammebetingelsene og utviklingen i industrien og i fagmiljøene for produksjon og vedlikehold.

Medlemskontingent 2019
Bedriftsmedlemskap kr 5.500,- per år
Personlig medlem kr 1.500,- per år
Pensjonistmedlem kr 300,- per år
Studentmedlem kr 0,- per år