Velkommen til Vedlikeholdsnettverk Nord´s medlemssider.

Som medlem i Vedlikeholdsnettverk Nord får du muligheten til å ta del i nettverkets erfarings og kompetanseutveksling, påvirke fokusområder og delta i prosjekter sammen med andre industribedrifter, utdanning, forsknings og kompetanseleverandører. Nettverket arrangerer samlinger, konferanser og studieturer sammen med industri og leverandører i Nord-Norge.

Vedlikeholdsnettverk-Nord fokuserer på innovasjon, ny teknologi, digitalisering, effektivisering og samarbeid.  Medlemskap gir tilgang til våre skreddersydde kurstilbud tilrettelagt etter industriens ønsker og behov. Disse kursene kjøres for ansatte i medlemsbedrifter og gjennomføres i Nord-Norge. Nettverket er åpent for ansatte i industribedrifter samt  leverandører av vedlikeholdstjenester.