Det vil innen kort tid legges ut informasjon knyttet til Nettverkssamling i Mo i Rana 4 – 5 september 2019.

Se også informasjon under mappen “Aktivitet”.