OM NETTVERKET

Vedlikeholdsnettverk Nord er et nord norsk lokallag av Norsk forening for vedlikehold og en samarbeidsarena mellom industri, leverandører, forskning og utdanning  med fokus på innovasjon, teknologi, kompetanseheving og samarbeid. Målsetningen er å skape relasjoner, vekst og utvikling innen vedlikeholdsområdet, bidra til økt driftssikkerhet og ivaretakelse av lokal kompetanse.

Stikkord for nettverket er:

  • Utprøving av innovativ teknologi og digitalisering
  • Industri 4.0
  • Skreddersydde kurs, og kompetanseheving i fellesskap
  • Best praksis og erfaringsoverføring
  • Samarbeid, nettverkssamlinger og møtepunkter
  • Koordinere behov og ønsker om hovedoppgaver
  • Samarbeid med universiteter, fagskoler, kompetanseleverandører og forskningsmiljøer.

Som medlem i Vedlikeholdsnettverk Nord får du muligheten til å ta del i nettverkets erfarings og kompetanseutveksling, påvirke fokusområder og delta på nettverkssamlinger og studieturer sammen med industri og leverandører i Nord-Norge.

Medlemskap gir også tilgang til nasjonale og lokal kurs. Disse kursene kjøres for ansatte i medlemsbedrifter og gjennomføres i stor grad i Nord-Norge.

Vedlikeholdsnettverk Nord er åpent for alle ansatte i industrien, leverandører av vedlikeholdstjenester, kompetanseleverandører og FoU miljøer. Som medlem i Norsk forening for vedlikehold med lokasjon i nord Norge er du også medlem i lokallaget.