OM NETTVERKET

Vedlikeholdsnettverk Nord er en samarbeidsarena mellom industri, leverandører, forskning og utdanning i Nord-Norge med fokus på innovasjon, kompetanseheving og samarbeid. Medlemsbedriftene sysselsetter over 2.000 ansatte innen industrien i Nord-Norge. Målsetningen med nettverket er å skape relasjoner, vekst og utvikling innen vedlikeholdsområdet, bidra til økt driftssikkerhet og ivaretakelse av lokal kompetanse.

Stikkord for nettverket er:

  • Effektivisering og optimalisering.
  • Utprøving av innovativ teknologi og digitalisering
  • Industri 4.0
  • Koordinering av vedlikeholdsstans
  • Skreddersydde kurs, og kompetanseheving i fellesskap
  • Resursutveksling, erfaringsoverføring og møtepunkter
  • Koordinere behov og ønsker om hovedoppgaver
  • Samarbeid med universiteter, fagskoler, kompetanseleverandører og forskning

Som medlem i Vedlikeholdsnettverk Nord får du muligheten til å ta del i nettverkets erfarings og kompetanseutveksling, påvirke fokusområder og delta på nettverkssamlinger og studieturer sammen med industri og leverandører i Nord-Norge.

Nettverket fokuserer på innovasjon, ny teknologi, digitalisering, effektivisering og samarbeid og er finansiert av Innovasjon Norge. Medlemskap gir også tilgang til våre eksklusive kurs. Disse kursene kjøres for ansatte i medlemsbedrifter og gjennomføres i Nord-Norge.

Vedlikeholdsnettverk Nord er åpent for alle ansatte i industrien, leverandører av vedlikeholdstjenester, kompetanseleverandører og FoU miljøer.