Styringsgruppen 2019

Her vises medlemmer av styringsgrupper og andre aktuelle kontaktpersoner i Vedlikeholdsnettverk Nord.

 • BTV v/Per Helge Eriksen
 • Namek AS v/Dag Starup Moen
 • Finnfjord AS v/Morten Rune Bondestad
 • Norut v/Ross Wakelin
 • UiT v/Magnus Aanstad
 • MainTech AS v/Oddbjørn Fjesme
 • Nexans v/Frank Ivar Bendiksen
 • Statkraft v/Gisle Landsem
 • Miljøkalk v/Marius Barosen
 • Nordland gir v/Olav Heinze
 • Norcem v/ Hassan Alamien
 • LKAB v/ Evert Nilsfors
 • VINN v/ Magne Beddari
  • VINN v/ Kjetil H. Danielsen